۰۲۱-۲۲۲۲۸۸۸۰ 

۰۹۳۷۴۱۳۱۵۳۵ 

امروز یکشنبه ,۱۹ آذر ۱۴۰۲, ۰۴:۵۳

ساخت انواع پایه های روشنایی و فونداسیون:

 

۱-انواع پایه ها و برج های نوری:

پایه های نصب دوربین

برج های روشنایی (سبد متحرک -سبد ثابت)

پایه های ترافیکی و راهنمایی

پایه های روشنایی خیابانی - لوله ای و چند وجهی
پایه های پانچی

  ۲- انواع فونداسیون

 

فونداسیون های پیش ساخته بتنی برای برج های نوری تا ارتفاع 18 متر

 
در طراحی ، ساخت و تولید برج های نوری یا روشنایی باید به موارد ذیل توجه نمود.
o سرعت وزیدن باد در مکان یا ناحیه نصب برج نوری
o میزان تحمل زمین مورد استفاه و جنس خاک هنگام نصب برج روشنایی
o در نظر گرفتن وزن برج روشنایی برای عملیات مربوط به فونداسیون
o در نظر گرفته موارد مربوط به زلزله و حوادث غیرمترقبه
o در نظر گرفتن استاندارهای لازم جهت نصب دکل روشنایی