۰۲۱-۲۲۲۲۸۸۸۰ 

۰۹۳۷۴۱۳۱۵۳۵ 

امروز یکشنبه ,۲۷ خرداد ۱۴۰۳, ۲۱:۳۵

احداث شبکه فشار متوسط هوایی و نصب اتو ترانس در فاریاب [ ادامه... ]
توسعه و احداث،اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی در شهرستان جیرفت 1 [ ادامه... ]
توسعه و احداث،اصلاح و بهینه سازی روستایی در شهرستان عنبرآباد [ ادامه... ]
توسعه ،احداث و اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی در شهرستان عنبر آباد [ ادامه... ]
توسعه و احداث _اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی در منطقه جیرفت ج [ ادامه... ]
احداث خط مانور فیدر چمن و هو کرد جیرفت و عنبر آباد [ ادامه... ]
توسعه،اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی در منطقه (عنبرآبادب) [ ادامه... ]
توسعه و احداث _اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی در منطقه عنبر آباد ب [ ادامه... ]
عملیات انتقال نیرو و برقرسانی در شهرستان جیرفت(توسعه شهری خیابان جنب اداره دارایی) [ ادامه... ]
توسعه،اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی در منطقه (جیرفت ب) [ ادامه... ]
احداث و توسعه و بهینه سازی برق روستایی در شهرستان های جیرفت و عنبر آباد [ ادامه... ]
توسعه،اصلاح و روشنایی معابر در شهرستان جیرفت [ ادامه... ]
عملیات انتقال نیرو در روستای کوگوئیه و گرکوئیه در شهرستان جیرفت(فاز دوم) [ ادامه... ]
عملیات و انتقال نیرو و برق رسانی در شهرستان جیرفت(فازدوم) [ ادامه... ]
عملیات و انتقال نیرو و برق رسانی در شهرستان جیرفت(فاز اول) [ ادامه... ]
عملیات انتقال نیرو و برق رسانی در شهرستان جیرفت(فازسوم)منضم به فهرست بها [ ادامه... ]
عملیات انتقال نیرو و برق رسانی در شهرستان جیرفت [ ادامه... ]
اصلاح شبکه خیابان شهید رجایی(فازچهارم) و تجهیز پست یوسفی ها منضم به فهرست بها [ ادامه... ]
توسعه روستایی کوگوئیه منضم به فهرست بها [ ادامه... ]
توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق در محدوده منطقه برق شرق کرج(گروه 5 [ ادامه... ]
اصلاح شبکه خیابان شهید رجایی جیرفت(فاز دوم) [ ادامه... ]
تامین برق متقاضیان در منطقه برق جنوب کرج(گروه یک) [ ادامه... ]
اصلاح شبکه خیابان شهید رجایی شهرستان جیرفت(فاز سوم) [ ادامه... ]
برقرسانی به روستای عشایرابوسعیدی از توابع شهرستان جیرفت [ ادامه... ]
برقرسانی به روستای مشاع اکبرآباد بلوک از توابع شهرستان جیرفت [ ادامه... ]
توسعه و احداث شهری(شهرک عاشورا)شهرستان جیرفت [ ادامه... ]
اصلاح شبکه خیابان شهیدرجایی جیرفت(فاز اول) [ ادامه... ]
واگذاری عملیات انتقال نیرو و نصب و راه اندازی پستهای شهرستان جیرفت [ ادامه... ]
واگذاری عملیات انتقال نیرو و نصب و راه اندازی پست ها در شهرستان جیرفت [ ادامه... ]
واگذاری عملیات توسعه و احداث ،اصلاح و بهینه سازی و روشنائی معابر شهرستان جیرفت [ ادامه... ]
واگذاری عملیات توسعه و احداث ،اصلاح و بهینه سازی و روشنائی معابر شهرستان های ذیل:سیرجان،بردسیر،بافت،شاهماران،جیرفت،عنبرآباد،بم و رستم آباد،کهنوج و قلعه گنج،فاریاب،منوجان،اسلام آباد [ ادامه... ]
خرید انواع یراق آلات شبکه [ ادامه... ]
واگذاری عملیات توسعه و احداث ،اصلاح و بهینه سازی و روشنائی معابر خطوط فشار ضعیف و متوسط در شهرستان جیرفت [ ادامه... ]
واگذاری عملیات توسعه و احداث،اصلاح و بهینه سازی و روشنائی معابر خطوط فشار ضعیف و متوسط در شهرستان عنبر آباد [ ادامه... ]
توسعه روستایی کرگوئیه منضم به فهرست بها [ ادامه... ]